facebook

promkskarwyd

Kazimierz Karolczak. RODZINA DZIEDUSZYCKICH HERBU SAS w XIX i XX WIEKU.
Wydawnictwo DiG, Warszawa, 2013
Publikacja zawiera przede wszystkim biogramy osób urodzonych jako Dzieduszyccy w linii starszej, zapoczątkowanej przez cześnika wielkiego koronnego Tadeusza Gerwazego. Książka wzbogacona jest licznymi fotografiami ze zbiorów autora, rodziny Dzieduszyckich oraz Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kasy Muzeum w Jarosławiu - są jeszcze dostępne specjalne egzemplarze z wpisem autora (47 zł.)


Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Pruchniku
z wizytą w Muzeum Dzieduszyckich i Zespole Pałacowo-Parkowym w Zarzeczu.Muzeum w ramach swojej działalności edukacyjnej organizuje lekcje muzealne. 18 czerwca na jednej z takich lekcji gościliśmy młodzież z Publicznego Gimnazjum w Pruchniku. Celem zajęć było ukazanie Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczy jako przykładu XIX – wiecznej rezydencji


150 rocznica Powstania Styczniowego lekcja muzealna w Zarzeczu


Podróż do przeszłości

z wizytą we Lwowie

Państwowe Muzeum Historii Naturalnej Ukrainy czyli dawne Muzeum Przyrodnicze im. Dzieduszyckich we Lwowie, po ponad 20-letniej przerwie, na nowo otworzyło swoje podwoje dla zwiedzających. Okazją ku temu stał się wernisaż wystawy pt. "Podróż do przeszłości", którą18 grudnia 2012 r. uroczyście otworzył dyr. muzeum Jurij Czarnobay wraz z merem Lwowa Andrijem Sadowym. Na wystawie można zobaczyć ok. 200 eksponatów z czego najcenniejsze to szkielet mamuta i odlew nosorożca włochatego będące częścią słynnego znaleziska ze Staruni. Odkryty w pocz. XX wieku, był sensacją na ogromną skalę, gdyż zawierał znakomicie zachowane szczątki wymarłych ssaków plejstoceńskich. Dzięki tym okazom, założone przez hr. Włodzimierza Dzieduszyckiego Muzeum Przyrodnicze, zyskało światowy rozgłos. Dziś trwają prace nad przywrócenie mu dawnej świetności. Muzeum otrzymało 10 mln euro, na realizację ambitnego projektu "Dynamic Muzeum", które go celem jest stworzenie, w ciągu trzech lat, jednego z najlepszych muzeum w Europie. Otwarcie muzeum po realizacji projektu przewidziane jest na rok 2015.Muzeum Przyrodnicze NAN Ukrainy


pa